Boss Jeff: Phụng sự sứ mệnh sáng tạo, đổi mới, phát triển.

Bạn muốn biết bạn là ai không? Đừng hỏi. Hãy hành động! Hành động sẽ phác họa và định nghĩa bạn. // Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you.

Thomas Jefferson

Hội đồng tối cao quản trị mạng lưới kinh tế 998

Vì thắng lợi chung của sự nghiệp Kinh tế Sáng tạo, Đổi mới, Phát triển

Toàn cảnh: THỰC THỂ KINH TẾ

Quản lý công tác: BOSS JEFF OFFICE

Những cuốn sổ tay của Boss Jeff mở trên MXH Chính Bạn: Boss Jeff, Bossjef Success, Bossjeff Notebook

Tuần 48, Thứ Tư – Ngày 29.11.2023

Bài đăng trên Chính Bạn

Lỗi RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received